Gjøvik Stadion

Oppdragsgiver:
Sportsklubben Gjøvik-Lyn (på vegne av Gjøvik kommune).

Brukere:
Idrettsinteressert ungdom i alle aldre.  I tillegg til Gjøvik-Lyns eget bruk leier klubben ut stadion til lag og grupper i stor omkrets rundt Gjøvik.

Installert effekt:
500 kW (2x250 kW Maxicont bioenergisentraler levert av Hallenstvedt Inport – Salg AS).

Prosjekt-/anleggsansvarlig:
Oplandske Bioenergi AS - Jørgen Galtestad.

Øvrige leverandører til anlegget:

  • Rørlegger:               Jørstad AS - Jan Jørstad
  • Elektro:                     Gjøvik Elektro og Automasjon AS - Jan Ivan Solheimsnes
  • Graving:                    Morten Slaatsveen ENK
  • Bygg:                         Nils Gillerhaugen ENK
  • Prosjektering:          Enercon AS - Mats Rosenberg
  • Prosjektledelse:      Oplandske - Jørgen Galtestad

Oppstart:
22. februar 2007.

Råstoff:
Skogsflis som leveres fra Mjøsen Skog.

Drift av anlegget:
Ivaretas av aksjonær Nils Gillerhaugen ENK.

Årlige energileveranser:
Ca. 800 000 kWh/år – 100 % bioenergi.

 

Oppdatert 2015-09-18.