noen

Oplandske Bioenergi

Oplandske Bioenergi tilbyr biokull fra Norges første kommersielle pyrolyseanlegg

Oplandske Bioenergi tilbyr klimanøytral termisk energi  produsert på skogsflis 

Flis, grot og andre sidestrømmer fra skog- og landbruk er biomasse som bygges ved fotosyntese. Vann, solenergi og CO2 fra atmosfæren er byggesteinene. Pyrolyse er en industriell prosess der biomasse omdannes til biokull. Biokull fra vår pyrolysefabrikk inneholder over 90 % rent karbon.  Biokull kan lagres i flere hundre år i jord. Ved å fremstille biokull, og lagre det, fjerner vi CO2 fra atmosfæren slik at klimaeffekten blir positiv.  I vår bioenergi aktivitet forbrenner vi biomassen og produserer klimanøytral varme